jedinečné číslo detektoru

jedinečné číslo detektoru