Zmeniť jazyk SK EN

Kontakty

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Kontakty

VAR-TEC, s.r.o., Pekná 5162/10, 040 01 Košice

IČO: 44 749 597
DIČ: 2022816763, IČ DPH: SK2022816763

Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 23654/V,  je platcom DPH.


Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,  č.ú.: 2628771408/1100, IBAN: SK81 1100 0000 0026 2877 1408.

Štandardná pracovná doba a výdaj tovaru: pondelok -  štvrtok: 08:00 - 16:00, piatok: 8:00 - 15:00  
*(Poznámka: Po telefonickej dohode je možný individuálny výdaj tovaru mimo pracovnej doby).Sídlo spoločnosti VAR-TEC, s.r.o. je situované v cielene zrekonštruovanej budove v mestskej časti Košice Juh,
v blízkosti centra mesta. Priamo v sídle spoločnosti zabezpečujeme všetky potrebné služby a ponúkame
optimalizovanú skladovú kapacitu celého sortimentu tak, aby sme boli schopní garantovať plynulé zásobovanie
v celej šírke ponúkaného portfólia výrobkov pre celé územie SR.

ZÁKAZNÍCKE SLUŽBY

Pracovníci oddelenia Zákazníckych služieb vedú komplexnú správu a zabezpečujú starostlivosť o obchodných
partnerov, sú v dennom kontakte so zákazníkmi, ochotne vybavia Vašu objednávku od jej prijatia, zaevidovania,
až po fakturáciu a expedíciu tovaru. Dohodnú s Vami optimálny spôsob dopravy a pokúsia sa splniť aj Vaše
neštandardné požiadavky. Z pohľadu Vás - našich obchodných partnerov, reprezentujú Váš vstup do firmy.

Telefón: 055 / 622 70 82
Mobil: 0911 651 816
e-mail: vartec@vartec.sk

        
  
         
           

TECHNICKÉ PORADENSTVO A SERVIS

Oddelenie je v úzkej spolupráci s fy VARIANT plus zamerané na rozvoj jednotlivých odborov, aktívne podporuje
Zákaznícke služby, spravuje portfólio výrobkov, podieľa sa na výbere a testovaní nových položiek, odporúča
ich zaradenie do ponuky a následne zabezpečuje ich uvedenie na trh. Vybavuje prípadné reklamácie.

Telefón: 055 / 622 70 82
Mobil: 0911 651 812
e-mail: vartec@vartec.sk

     
         
            
        

Ostatné kontakty

VARNET s r. o.   (sesterská spoločnosť)
Centrála Třebíč, CZ

U Obůrky 5
674 01 Třebíč, CZ

Telefon: +420 565 659 600
Fax: +420 565 659 699
Email: varnet@varnet.cz

Viac info: www.varnet.cz

Zákaznícke služby, prevádzka, produktovo/technické oddelenia,
odborné školenia, veľkosklad ...

Linka technickej podpory:
+420 565 659 620

Štandardná pracovná doba: 7:00 - 16:00


Naši partneri: