Zmeniť jazyk SK EN

Obor EPS

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Obor EPS

 

Systém elektrickej požiarnej signalizácie sa používa na identifikáciu požiarno-nebezpečnej situácie v najskoršom možnom štádiu vzniku požiaru. Systém sa skladá z rôznych typov automatických snímačov doplnených ručnými tlačidlami, ústrední, ktoré zaisťujú vyhodnotenie signálov (poplachových i poruchových), výstražnou signalizáciou (akustických i optických prvkov), spojovacieho vedenia a vstupno/výstupných prvkov pre ovládanie ďalších požiarne bezpečnostných systémov.
 

Ponuka elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) nemeckého výrobcu JOB detectomat je založená na adresných systémoch umožňujúcich rýchlu a presnú identifikáciu požiaru s vylúčením falošných poplachov. Ide o plne certifikované systémy spĺňajúce kritériá platných európskych noriem s osvedčením akreditovaného pracoviska PAVÚS, ktoré povoľuje inštalovať tieto systémy v stavbách. Súčasnú ponuku tvoria dva typy adresných analógových ústrední (kompaktné a modulárne riešenia, s možnosťou sieťovania ústrední), adresných požiarnych detektorov a ďalších hlásičov (sirény, majáky, manuálne tlačidlá), konvenčných a špeciálnych hlásičov s možnosťou pripojenia do adresného systému pomocou príslušných modulov, certifikované požiarnej káble a množstvo doplnkov.
  

Spoločnosť VAR-TEC klasifikovaným partnerem nemeckého výrobcu JOB detectomat. Pre potreby projekcie, inštalácie a prevádzky máme pre našich obchodných partnerov spracované všetky manuály v češtine (vrátane SW), ponúkame tiež bezplatné semináre a individuálne projektové konzultácie. Podklady pre svoju prácu nájdete aj v časti PODPORA – Technická podpora.


Produkty EPS


Naši partneri: