Zmeniť jazyk SK EN

Obor ISB

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Obor ISB

 

Požiadavky na uskutočňovanie bezpečnostných technológií v budovách a ich diaľkovú správu sa stále častejšie opakujú a spravidla bývajú aj podmienkou pre výber konkrétnej technológie. Po vyhodnotení tohto trendu sme v spolupráci s renomovaným výrobcom SW pripravili riešenie tejto požiadavky cez vlastný SW VAR-NET INTEGRAL, ktorý umožní integrovať bezpečnostné systémy vrátane manažmentu, užívateľov  a dostupných prostriedkov.
 

Ponúkame  riešenie s výhodným pomerom  cena/výkon, ktoré je vhodné aj pre nasadenie v objektoch, kde sa už dnes uplatňujú nami dodávané elektronické systémy. V tejto oblasti v spoluspráci so sesterskou spoločnosťou VARIANT plus poskytujeme kvalitné semináre, manuály, účinné technické poradenstvo , ako aj projektovú podporu pre prípravu konkrétnej zákazky. Podrobnejšie informácie o integrácii systému budov nájdete aj na samostatnom webe www.integracebudov.cz 

Popis systému

VAR-NET INTEGRAL je systém pre sledovanie, správu a vyhodnocovanie elektronických systémov budov. Umožňuje spoločnú správu viacerých vzdialených objektov klienta z jedného miesta cez webové rozhranie. Je navrhnutý ako ucelené riešenie, zložené zo vzájomne previazaných modulov. Modularita dáva užívateľovi možnosť zvoliť len tie funkcie, ktoré bude používať a efektívne využiť vynaložené prostriedky. Riešenie je určené pre menšie a stredné objekty (až 6 typov bezpečnostných technológií, t.j. EZS, CCTV, EPS, dochádzka a prístup až pre 400 osôb s prístupovými právami, z toho až 200 s registrovanou dochádzkou).
Do SW VAR-NET INTEGRAL sú zaradené zabezpečovacie ústredne (DIGIPLEX EVO), kamerové systémy (IP kamery ACTi, DVR Micro Digital), elektronická požiarna signalizácia (JOB detectomat) a dochádzkové a prístupové terminály VAR-NET.
 

V prípade záujmu sme schopní zabezpečiť aj integráciu iných technológií od konkurenčných výrobcov (napr. ústredne GALAXY, kamery AXIS, EPS SIEMENS atď ...) do nášho integračného SW, najmä tam, kde klient má už tieto  systémy nainštalované.


VAR-NET INTEGRAL je systém typu server - klient. Na ovládanie je možné použiť ľubovoľné PC s inštalovaným prehliadačom Windows Internet Explorer. Vzhľadom k podpore TCP / IP protokolu nie je inštalácia software VAR-NET INTEGRAL limitovaná lokálnou sieťou.

Docházka

VAR-NET INTEGRAL je komplexný nástroj na sledovanie, správu a vyhodnocovanie dochádzky. Vzhľadom k tomu, že do evidencie a spracovania dochádzky vstupuje ľudský faktor, je tento modul najpremenlivejší.  Nastavenie by vždy malo byť vykonávané na mieru a podľa požiadaviek zákazníka, iba tak môže byť plne využitý potenciál  tohto softvéru.


 
ISB - Docházka Možností, dochádzkové terminály, SW modul dochádzka, nastavenie, spracovanie ...
     

Správa užívateľov

VAR-NET INTEGRAL je komplexný nástroj na sledovanie a správu užívateľov v rámci inštalácie bezpečnostných systémov. Manažment účastníkov/užívateľov umožňuje ich komplexnú správu (PIN, karta, biometria) vrátane zápisu potrebných údajov do pripojeného hardware - ústredne EZS, prístupové moduly ACCESS a pod.


 
ISB - Správa užívateľov Možností, SW modul správa, nastavenie práv, spracovanie, log udalostí, história ...
     

Vizualizácia

VAR-NET INTEGRAL je komplexný nástroj na vizualizáciu bezpečnostných systémov (EZS, CCTV, EPS, ACCESS). Operátorovi poskytuje dokonalý prehľad o dianí v monitorovanom objekte a priestore, a tiež možnosť aktívne zasahovať do riešenia vzniknutých udalostí prostredníctvom diaľkového ovládania zariadení nainštalovaných v spravovanom objekte.


     
ISB - Vizualizácia Možností, SW modul vizualizácia, nastavenia, real-time, spracovanie, log udalostí, história ...
     

Produkty ISB


Naši partneri: