Zmeniť jazyk SK EN

Hot-line

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Hot-line


Technickú podporu poskytujeme iba klientom společnosti VAR-TEC, s.r.o. a vzťahuje se výhradne na zariadenia zakúpené od našej spoločnosti.


Počas pracovnej doby je technická podpora zabezpečená na telefónnej linke spoločnosti:

055 / 622 70 82

a je určená na konzultácie akýchkoľvek problémov alebo nejasností spojených s výrobkami dodávanými na trh našou firmou. Počas pracovnej doby majú technici k dispozícii ucelenú dokumentáciu a SW, vrátane kompletného zázemia technického oddelenia spoločnosti VARIANT plus - sú tak schopní zabezpečiť plnú technickú podporu.

Aj napriek tomu, že sa snažíme udržiavať HOT-LINE neustále dostupnú a aktívnu, je možné, že je technik mimo dosahu, alebo že nie je možné telefón okamžite vybaviť. V takomto prípade prosíme o zhovievavosť a opakované volanie s určitým časovým odstupom.


Mimo pracovnej doby a v odôvodnených akútnych prípadoch

Vám technickú podporu poskytne náš techník na telefónnom čísle:

0911 651 812


*) HOT-LINE mimo pracovnú dobu je určená pre riešenie akútnych prípadov, ktoré vznikli priamo na objekte pri inštalácii. Vzhľadom k situácii sa nepredpokladá, že pracovník na HOT-LINE je vybavený manuálmi, alebo zodpovedajúcou dokumentáciou. Túto dokumentáciu by mal mať k dispozícii volajúci. Telefonická podpora mimo pracovnej doby je zameraná na konzultácie o konkrétnych akútnych problémoch za predpokladu, že volajúci sa v problematike orientuje a je oboznámený so zariadením v rozsahu inštalačného manuálu.


Naši partneri: