Zmeniť jazyk SK EN

Školenie EPS

Komplexné riešenia elektronických systémov budov

Školenie EPS

  EPS   - Elektronická požiarna signalizácia


Školenie je zamerané na inštaláciu a montáž systémov EPS ústrední dc 3004 a 3400 výrobcu Detectomat GmbH. Súčasťou
školenia
 je aj stručný popis programovanie ústrední pomocou konfiguračného programu. Výklad je orientovaný na montáž
a skúšky jednot livýchprvkov. Popis funkcie, parametrov, nastavenie a používanie snímačov EPS pre LOOP 3000. 
Popis funkcie a nastavenia ústredne 3004 a 3400. Možnosti programového nastavenia a servisu.
Prehľad noriem a vyhlášok dôležitých pre inštaláciu a prevádzkovanie systému EPS.
Školiteľ: 
Ing. Jiří Bartušek, VARIANT plus, s.r.o.

Školenie je bezplatné, počas školenia je účastníkom zabezpečené občerstvenie. Počet miest je obmedzený.


Tešíme sa na možnosť stretnutia s Vami.

V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok nás prosím neváhajte kontaktovať - radi Vám doplníme všetky potrebné informácie.
tel.: 055 / 622 70 82, mobil: 0911 651 812 / 16

***************************************************************************************

Prehľad školení VARIANT plusNaši partneri: