až 1600 m pro detektory a 800 m pro PIRCAM (volný terén)

až 1600 m pro detektory a 800 m pro PIRCAM (volný terén)

Zobrazený jediný výsledok