Kontakt

VAR-TEC, s.r.o.
Pekná 5162/10
040 01 Košice

IČO: 44 749 597
DIČ: 2022816763
IČ DPH: SK2022816763
Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23654/V, je platcom DPH.

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
č.ú.: 628771408/1100
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2877 1408

Štandardná pracovná doba a výdaj tovaru:
pondelok – štvrtok: 08:00 – 16:00
piatok: 08:00 – 15:00
*(Poznámka: Po telefonickej dohode je možný individuálny výdaj tovaru mimo pracovnej doby)

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Sídlo spoločnosti VAR-TEC, s.r.o. je situované v cielene zrekonštruovanej budove v mestskej časti Košice Juh, v blízkosti centra mesta. Tu zabezpečujeme všetky potrebné služby a ponúkame optimalizovanú skladovú kapacitu celého sortimentu tak, aby sme garantovali plynulé zásobovanie pre celé územie SR.

ZÁKAZNÍCKE SLUŽBY

Zákaznícke služby zabezpečujú starostlivosť o klientov, sú v dennom kontakte so zákazníkmi, vybavujú objednávky od jej prijatia po fakturáciu a expedíciu tovaru. Dohodnú optimálny spôsob dopravy a pokúsia sa splniť aj Vaše neštandardné požiadavky.

  • 055 / 622 70 82
  • 0911 651 816
  • 0911 651 813
  • vartec@vartec.sk

TECHNICKÉ PORADENSTVO A SERVIS

Podporuje Zákaznícke služby, spravuje portfólio výrobkov, podieľa sa na školeniach, servise a testovaní položiek, vybavuje prípadné reklamácie.

  • 055 / 622 70 82
  • 0911 651 816
  • vartec@vartec.sk

ZAMESTNANIE

V súčasnosti neponúkame voľné pracovné pozície.