Profil spoločnosti VAR-TEC, s.r.o.

Firma VAR-TEC, s.r.o. bola založená v roku 2009 ako prirodzená reakcia fy VARNET (CZ), na opakované požiadavky slovenského trhu na veľkoobchodnú činnosť v oblasti bezpečnostných a ďalších elektronických systémov pre komerčné budovy a objekty určené na bývanie a je zameraná na veľkoobchodnú činnosť v uvedených oblastiach. Spoločnosť VAR-TEC, s.r.o. priamo nadväzuje na skúsenosti a dlhoročnú prax fy VARNET, ktorá si počas svojej, dnes už viac ako 20-ročnej činnosti, vytvorila pevnú pozíciu v rámci európskeho trhu. Získala potrebné skúsenosti s distribúciou systémov a prvkov pre:

  • EZS (Elektronické Zabezpečovacie Systémy),
  • CCTV (Closed Circuit Television – Systémy uzavretých televíznych okruhov a priemyselnej televízie),
  • EVS (Elektronické Vstupné Systémy),
  • EPS (Elektronická Požiarna Signalizácia) a
  • SKS (Štruktúrované Kabelážne Systémy),

ale tiež s riešením množstva súvisiacich špecifických problémov z praxe. Svojim klientom ponúka expresnú a plynulú dodávku značkových výrobkov od dodávateľov, ktorí patria ku svetovej špičke vo svojom odbore. Firma VAR-TEC, s.r.o. odteraz ponúka všetky tieto služby, skúsenosti a skladové zásoby aj pre slovenských obchodných partnerov

V našej ponuke nájdete ucelenú sériu doplnkov ku inštaláciám EZS (Elektronické zabezpečovacie systémy), ako sú špeciálne detektory, akumulátory, zdroje, transformátory, káble, sirény, ale aj ďalšie výrobky s výnimkou produktov zn. PARADOX, pri rešpektovaní exkluzivity slovenského dovozcu. V ponuke EZS však nechýbajú prostriedky modernej komunikácie (GSM + IP), ktoré sú použiteľné aj pri riešení úloh automatizácie s využitím diaľkového riadenia v rámci LAN alebo v rámci internetovej siete. Časť sortimentu ponúkame pod registrovanou značkou VAR-TEC (prvky perimetrickej ochrany, požiarne detektory, detektory plynov a cigaretového dymu, káble, akumulátory,…). Jedná sa o technicky progresívne výrobky, ktoré sú vyrábané priamo pre našu spoločnosť a máme preto možnosť ovplyvňovať ich špecifikáciu.

Ponuka oboru CCTV (kamerové systémy) zahrňuje kompletný sortiment kamerových systémov (analógové aj IP technológie), od cielene vybraných značkových kamier (Canon, ACTI, Micro Digital) s potrebným príslušenstvom (napr. výmenné objektívy), cez doplnkový a podporný sortiment (kryty, konzoly, držiaky, doplnkové zdroje, vodiče, konektory) až po systémy záznamu a správy dát (DVR, NVR, monitory, videoservre, špeciálne HDD a optické mechaniky).

V rámci oboru EVS (elektronické vstupné systémy) ponúkame ucelený sortiment vstupných audiosystémov GENWAY, neadresných aj adresných videotelefóvov WRT, ktorý je doplnený autonómnymi čítačkami pre kontrolu vstupu SEBURY, vrátane biometrických systémov. Samozrejmosťou sú kryty, montážne krabičky, rozbočovače videosignálu, kabeláž a pomocné zdroje.

Prvky EPS (elektronická požiarna signalizácia) umožňujú vytvoriť certifikovaný konvenčný (pre menšie a stredné objekty) aj adresovateľný (s možnosťou sieťového usporiadania pre rozsiahle aplikácie) autonómny systém požiarnej signalizácie. Ucelená ponuka založená na prvkoch od nemeckého výrobcu JOB detectomat samozrejme zahŕňa všetky komponenty od optických (dymových) a tepelných detektorov, cez tlačidlá, sirény, majáky, montážne podložky, kryty až po ústredne a diagnostické pomôcky, vrátane bezdrôtových systémov.

Pod značkou LAN-TEC uvádzame na slovenský trh ucelený sortiment štruktúrovanej kabeláže – SKS (štruktúrované kabelážne systémy), zamerané na pasívne prvky kategórie 5e a 6, a na optickú kabeláž vrátane všetkých potrebných prvkov, náradia a meracích prístrojov (zásuvky, keystony, patch panely, patch káble, optické aj metalické káble, spojky a pigtaily a rozvádzače).

Sídlo spoločnosti

Kancelárie OZS (Odd. Zákazníckych Služieb)

Kancelárie OPO (Obchodno Produktové Odd.)

Skúšobňa: technická a predvádzacia miestnosť

Prevádzkový sklad