Ajax FireProtect 2 SB (Heat/CO) – Detektor nárůstu teploty a oxidu uhelnatého (CO)
Ajax FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller je bezdrátový hlásič detekující nárůst teploty a nebezpečnou koncentraci CO (oxidu uhelnatého). Je vybavený sirénou pro signalizaci poplachu a vestavěnou baterií na 10 let provozu. Může pracovat jako součást zabezpečovacího systému Ajax nebo zcela autonomně bez použití Hubu. Detektor je určen pro vnitřní instalaci.

I když je oheň bez kouře

FireProtect 2 SB (Heat/CO) je vybaven dvěma termistory třídy A1R pro detekci požáru, který nedoprovází kouř. Poskytují významnou výhodu při detekci rychlého nárůstu teploty při hoření syntetických materiálů nebo při doutnání požáru. Termistory jsou umístěny mimo kryt, aby se eliminovalo zpoždění detekce. FireProtect 2 SB (Heat/CO) je tedy připraven rychle a spolehlivě detekovat jakýkoliv typ požáru.
Poplach při teplotní detekci:
Nárůst teploty o 10 °C během minuty
Teplota převyšující +64 °C

Chrání před neviditelným nebezpečím

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, bez zápachu a bez detektoru oxidu uhelnatého jinak nepostřehnutelný, takže k otravě může dojít naprosto nepozorovaně. I nízké koncentrace mohou být dostatečné k tomu, aby měly negativní dopad na zdraví, zejména u osob s chronickými onemocněními, těhotných, starších osob a malých dětí. Vysoká expozice může způsobit trvalé poškození nebo dokonce smrt ve velmi krátké době. FireProtect 2 SB (Heat/CO) varuje před nebezpečnou koncentrací CO na úrovni 50 ppm ještě předtím, než se objeví první známky otravy. Vestavěný chemický senzor reaguje na nízké koncentrace a dokáže přesně a spolehlivě detekovat nebezpečnou koncentraci CO po dobu 10 let.
Poplach při detekci nebezpečné koncentrace CO:
Při 50 ppm za ne více než 90 minut
Při 100 ppm za ne více než 40 minut
Při 300 ppm za ne více než 3 minuty

Stabilní výkon po celé desetiletí

Špičková konstrukce hardwaru a softwaru nám umožnila implementovat pokročilé funkce a nabídnout autonomii ve velikosti kompaktního inteligentního detektoru. FireProtect 2 SB (Heat/CO) splňuje přísné standardy požární bezpečnosti v obytných budovách s dlouhou životností baterie a zároveň se vyznačuje neustálou výměnou dat s hubem a systémem analýzy v reálném čase pro filtrování falešných poplachů.
Detektor hlásí vybité baterie minimálně 30 dní před jejich úplným vybitím. Instalační technici a uživatelé obdrží o této události upozornění v rámci aplikací Ajax. FireProtect 2 SB (Heat/CO) vybitou baterii signalizuje také pomocí LED indikátoru a pípnutím vestavěné sirény.

Vždy a všude informováni

U systémů detekce požáru v obytných budovách je prioritou včasné informování osob o hrozícím nebezpečí. Detektor Ajax FireProtect 2 SB (Heat/CO) je vybaven výkonnou vestavěnou 85 dB sirénou pro eliminaci rizika zmeškání poplachu. Detektor používá k indikaci poplachu nebo události specifické tóny signalizace, takže je snadné rozpoznat typ hrozby a podle toho adekvátně reagovat.
Přítomnost vysoké teploty
Nebezpečná koncentrace CO
Porucha
Nízká úroveň nabití baterie
Konec životnosti

Bezdrátové propojení

Všechny hlásiče FireProtect 2 SB (Heat/CO) mohou synchronně informovat o požáru. Jakmile jeden z nich zaznamená hrozbu, trvá pouze 20 sekund, než se aktivují sirény ostatních požárních hlásičů v objektu. Pokud dojde k požáru v noci, dokáže hlasitost 85 dB probudit i hlubokého spáče.

Uvolněte sílu Ajaxu

Inteligentní a komplexní ekosystém Ajax přináší nové standardy do odvětví požární bezpečnosti. FireProtect 2 SB (Heat/CO) je připraven chránit váš domov i bez hubu Ajax, ale po připojení k němu dokáže ještě více. Intuitivní aplikace Ajax poskytují možnost vzdáleného nastavení a všechny informace o detektoru v reálném čase odkudkoli, kde je dostupný internet, na chytrém telefonu nebo PC. Díky okamžitým notifikacím není šance, že by vám uniklo upozornění na nebezpečí požáru, a scénáře vám umožňují automatizovat požární zabezpečení, abyste zvýšili ochranu domácnosti, i když jste pryč.

Monitorování pomocí PRO Desktop

S PRO Desktop mohou pracovníci správy budov sledovat nejen zabezpečení, ale i požární hlásiče Ajax pro okamžitou reakci na poplach. Stavy zařízení, protokol událostí, údaje o bateriích – operátor poplachového přijímacího centra má kompletní přehled o stavu objektu v jednom intuitivním rozhraní – vše intuitivní a centralizované. Instalační technik může navíc na dálku měnit nastavení jednotlivých prvků systému a bez prodlení provádět nezbytné úpravy.

Pokročilá automatizace pro větší bezpečnost

Požární hlásiče Ajax FireProtect 2 SB (Heat/CO) jsou součástí ekosystému Ajax a mohou prostřednictvím scénářů interagovat s automatizačními zařízeními a detektory pohybu PhOD řady MotionCam. V případě požárního poplachu relé WallSwitch např. odpojí napájení objektu a aktivuje nouzová světla. Detektor MotionCam (PhOD) Jeweller zároveň odesílá pořízené snímky do aplikací Ajax, aby pomohl identifikovat příčinu poplachu. Výsledkem je spolehlivá kombinace zabezpečení a automatizace, která funguje jako švýcarské hodinky.

Unikátní bezdrátové technologie

Systém Ajax využívá obousměrnou zabezpečenou rádiovou komunikaci založenou na proprietárním protokolu Jeweller. Podporuje šifrování pomocí blokové šifry a autentizaci zařízení při každé relaci s hubem, aby se zabránilo sabotáži, spoofingu nebo krádeži dat.
Bezdrátová technologie Ajax má v otevřeném prostoru až 1 700 metrů komunikačního dosahu rádiového signálu, což je v průměru delší než u konkurenčních řešení od různých výrobců. Díky automatickému nastavení výkonu je energeticky efektivní tím, že pravidelně nepoužívá maximální výkon rádiových vysílačů v systémových zařízeních. Je také stabilnější, protože využívá méně zarušené rádiové frekvence. Huby Ajax používají funkci automatického přeladění frekvence signálu k ochraně před rádiovým rušením a zachycením signálu. Systém automaticky mění frekvenci v rámci pásma a informuje bezpečnostní společnost a uživatele o detekovaném rušení.
Dosah rádiové komunikace s hubem až 1 700 metrů
Šifrovaná obousměrná rádiová komunikace
Upozornění na rušení a ztrátu spojení

Škálovatelný a komplexní systém

Pro ochranu objektů s komplexními podmínkami šíření rádiového signálu, jako jsou velké domy se silnými zdmi a stropy nebo sklady s několika budovami, je tu prodlužovač dosahu ReX. Zvyšuje dosah všech zařízení Ajax a zprostředkovává jejich komunikaci s hubem přes rádiový protokol Jeweller. Rozšiřovač dosahu druhé generace ReX 2 zajišťuje stabilní komunikaci i přes ocel a beton pomocí kabelového Ethernet spojení jako dalšího komunikačního kanálu. V rámci jednoho systému Ajax může fungovat až 5 rozšiřovačů dosahu.
Až 5 prodlužovačů dosahu v rámci jednoho systému
Ethernet jako alternativní komunikační kanál

Bezproblémová instalace a údržba

FireProtect 2 SB (Heat/CO) je připraven k provozu ihned po vybalení z krabice. Při instalaci není potřeba detektor rozebírat. S vylepšeným montážním panelem SmartBracket může instalační technik bez námahy upevnit detektor na strop a po montáži jej vyrovnat v úhlech 90°. Aplikace Ajax pomáhají rychle zařízení přidat do systému a umožňují jej překonfigurovat na dálku, bez nutnosti být přítomen v místě instalace.

Technická specifikace

Klasifikace:
Kombinovaný teplotní hlásič požáru a oxidu uhelnatého s nevyměnitelnými bateriemi
Typ detektoru:
Bezdrátový
Instalace:
Vnitřní
Kompatibilita:
Hub Plus
Hub 2 (2G)
Hub 2 (4G)
Hub 2 Plus
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)
ReX
ReX 2
Shoda se standardy:
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 50291-1:2018
Snímací prvek:
Teplotní senzor, senzor CO
Detekce vysoké teploty:
Citlivý prvek podle požadavků na tepelné hlásiče třídy A1 (požadavky norem EN 54-5 a BS 5446-2)
Poplach vysoké teploty – při teplotách nad 64 °C
Poplach teplotních špiček – když teplota stoupne o více než 10 °C za 1 minutu nebo rychleji
Detekce oxidu uhelnatého (CO):
Citlivý prvek – elektrochemický senzor CO
Alarm při překročení koncentrace CO:
· více než 50 ppm (0,005 %) — ne více než za 90 minut
· více než 100 ppm (0,01 %) — ne více než za 40 minut
· více než 300 ppm (0,03 %) — ne více než za 3 minuty
Koncentrace CO 400 ppm (0,04 %) během 3 hodin může být život ohrožující. Detektor přestane upozorňovat na nebezpečnou hladinu oxidu uhelnatého, když koncentrace během jedné minuty klesne na 50 ppm (0,005 %)
Životnost senzoru – 10 let (po 10 letech provozu je nutné detektor vyměnit za nový)
Akustická signalizace:
Vestavěná siréna s hlasitostí 85 dB na vzdálenost 3 metrů pro zvukové upozornění na poplach (aktivní, dokud není odstraněn důvod spouštění nebo dokud uživatel nezakáže signalizaci)
LED indikace:
Indikace napájení (zelená) – kontrolka LED na krytu zařízení se rozsvítí každých 56 sekund (indikace splňuje požadavky normy EN 50291)
Indikace poruchy (žlutá) – při zjištění závady se rozsvítí LED indikátor na krytu zařízení (např. v případě vybitých baterií, znečištění kouřové komory nebo konce životnosti)
Indikace požárních poplachů (červená) – LED indikátor na krytu zařízení se rozsvítí, když hlásič zaregistruje požární poplach
Funkce Vzájemné propojení požárních hlásičů:
Všechny požární hlásiče v systému aktivují vestavěné sirény, pokud alespoň jeden z hlásičů vyhlásí poplach (propojený požární poplach se aktivuje během jednoho intervalu dotazování „hub — detektor“, ale ne více než během 20 sekund)
Funkční tlačítko:
Na čelní straně krytu zařízení – v běžném provozu spustí test detektoru, při poplachu či poruše vypne akustickou signalizaci
Napájení:
2x lithiová baterie (nevyměnitelné)
Provozní napětí:
3 V DC
Životnost baterií:
10 let
Rádiová technologie Jeweller:
Dosah komunikace s hubem – až do 1 700 m v otevřeném prostoru
Obousměrná komunikace mezi zařízeními
Frekvenční pásmo – 868.0–868.6 MHz
Samonastavitelný RF výstupní výkon — až 20 mW
Blokové šifrování založené na algoritmu AES
Interval dotazování detektoru — 12-300 s
Automatické přelaďování frekvence
Přenos poplachového signálu:
Čas doručení: 0.15 vteřiny
Rozsah provozní teploty:
Od 0 °C do +50 °C
Provozní vlhkost:
Až do 80 %
Stupeň krytí:
IP 20
Ochrana proti sabotáži:
Prevence padělání
Upozornění na rušení
Tamper pro detekci otevření zadního krytu a sejmutí z držáku SmartBracket
Podpora vzdáleného nastavení a testování:
Ano
Rozměry:
86 × 86 x 45 mm
Hmotnost:
149 g
Barva:
Bílá, černá
Záruka:
24 měsíců od data prodeje (záruka se nevztahuje na kapacitu baterie)
Obsah balení:
Kombinovaný teplotní hlásič požáru a oxidu uhelnatého s nevyměnitelnými bateriemi Ajax FireProtect 2 SB (Heat/CO)
Montážní panel SmartBracket
Spojovací materiál
Uživatelská příručka

biela

 

Značka

Typ detektoru:

Přenos signálu:

Použití:

Šifrovanie:

Frekvence:

Detekce teploty:

Detekcia oxidu uhoľnatého (CO):

Siréna:

Napájení:

Výdrž batérie:

Rozměry

Hmotnost: