FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) – Kombinovaný teplotný a dymový detektor požiaru a CO detektor so vstavanou batériou

Bezdrôtový kombinovaný teplotný a dymový detektor požiaru a oxidu uhoľnatého vybavený vstavanou sirénou pre signalizáciu poplachu a nevymeniteľnou (vstavanou) batériou. Môže pracovať ako súčasť zabezpečovacieho systému Ajax alebo úplne autonómne bez použitia Hubu.
Upozornenie: Zariadenie je dostupné v dvoch variantoch – model s vymeniteľnými batériami má v názve označenie RB (replaceable battery) a s nevymeniteľnými batériami označenie SB (sealed battery).
Vlastnosti

Presná detekcia hrozby:
Softvérový algoritmus HazeFlow 2 zabraňujúci falošným poplachom detekcie dymu
Bispektrálny optický senzor na filtrovanie falošných poplachov detekcie dymu
Bezúdržbová dymová meracia komora
Pokročilý hardvér a softvér:
Možnosť vzájomného prepojenia s ostatnými detektormi požiaru v objekte pre hromadnú signalizáciu poplachu počas 20 sekúnd
Vstavaná siréna s hlasitosťou 85 dB vo vzdialenosti 3 m od zariadenia
Možnosť autonómnej prevádzky bez použitia Hubu
Až 10 rokov prevádzky s napájaním zo vstavanej batérie (verzia SB) alebo 7 rokov prevádzky s napájaním z vymeniteľnej batérie (verzia RB)
Jednoduchá inštalácia a konfigurácia:
Montážny panel SmartBracket s možnosťou vyrovnania detektora po inštalácii
Vzdialené ovládanie a konfigurácia prostredníctvom aplikácií Ajax
Spárovanie zariadenia s Hubom pomocou načítania QR kódu

Princíp fungovania
Detekcia dymu
FireProtect 2 deteguje dym a nereaguje na vodnú paru vďaka bispektrálnemu optickému senzoru s modrými a infračervenými LED diódami. LED diódy vyžarujú svetlo s rôznymi vlnovými dĺžkami, čo umožňuje detektoru určiť veľkosť prchavých častíc a reagovať iba na dym.
Dymová komora detektora je chránená pred prachom, nečistotami a hmyzom. Aj keď sa prach dostane do dymovej komory a usadí sa v nej, neohrozuje ani nezhoršuje detekciu. Optický systém je navrhnutý tak, že neprchavé častice alebo hmyz nemôžu narušiť dva lúče súčasne a spôsobiť tak falošný poplach.
Detekcia prudkého nárastu teploty
Dva vstavané termistory sú zodpovedné za reakciu na nárast teploty. Pre rýchlejšiu detekciu hrozby sú termistory umiestnené mimo krytu detektora.
Ak teplota v miestnosti prekročí 64 °C alebo sa zvýši o viac ako 10 °C za minútu, detektor situáciu vyhodnotí a vyhlási poplach. Poplach sa teda môže spustiť, aj keď v miestnosti nie je žiadny dym.
Detekcia oxidu uhoľnatého
Na detekciu nebezpečnej koncentrácie oxidu uhoľnatého vo FireProtect 2 je určený vstavaný chemický senzor so životnosťou minimálne 10 rokov.
Oxid uhoľnatý (CO) je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ktorý vzniká v dôsledku nedokonalého spaľovania paliva v motoroch automobilov a vykurovacích zariadeniach využívajúcich uhlie alebo iné prírodné palivá na báze uhlíka. Môžu to byť napríklad krby, kotly alebo vykurovacie systémy. Vo vzduchotesných alebo uzavretých miestnostiach so zlou ventiláciou sa môžu hromadiť životu nebezpečné koncentrácie oxidu uhoľnatého.

Vzájomné prepojenie detektorov požiaru a CO
Detektor podporuje funkciu pre vzájomné prepojenie s ostatnými detektormi požiaru a CO. Táto funkcia aktivuje vstavané sirény všetkých požiarnych hlásičov Ajax v objekte, ak je aktivovaný aspoň jeden z nich. V prípade požiaru či iného nebezpečenstva je potom možné upozorniť čo najväčšie množstvo osôb súčasne.
Detektory FireProtect 2 majú vylepšený prepojovací algoritmus, ktorý aktivuje sirény všetkých ostatných detektorov počas 20 sekúnd. Funkcia je dostupná iba v prípade, že detektory pracujú v rámci systému spoločne s Hubom.

Prevádzka bez použitia Hubu
Detektory FireProtect 2 je možné používať bez pripojenia k Hubu Ajax. V tomto prípade detektor signalizuje požiarny poplach pomocou vstavanej sirény a LED indikácie, avšak neodosiela upozornenia do aplikácií Ajax alebo poplachového prijímacieho centra.

Manuálne a automatické testovanie
FireProtect 2 pravidelne kontroluje stav batérií a vstavaných senzorov. Pokiaľ je zistená porucha, Hub okamžite informuje používateľa a poplachové prijímacie centrum. Detektor tiež poruchu signalizuje pomocou vstavanej sirény a LED indikátora. Všetky stavy detektorov je možné kedykoľvek skontrolovať v aplikáciách Ajax.
Detektor podporuje manuálny testovací režim. Aktivuje sa stlačením predného panela zariadenia. Na prednom paneli je mechanické tlačidlo, ktoré je možné stlačiť buď ručne, alebo napr. mopom na podlahu. Počas testu je spustená vstavaná siréna a testovanie senzorov. To umožňuje inštalačnému technikovi zariadenie kedykoľvek otestovať a predviesť zákazníkovi LED a zvukovú indikáciu detektora pre rôzne typy poplachov.
Autonómna prevádzka
K dispozícii sú dva modely FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) – s vymeniteľnými (verzia RB) a vstavanými (verzia SB) batériami. Detektory s vymeniteľnými batériami fungujú až 7 rokov s predinštalovanými batériami CR123A. Po ich vybití je možné batérie vymeniť za nové. Model s nevymeniteľnými batériami funguje zo vstavaných lítiových batérií minimálne 10 rokov. Po vybití batérií je treba takýto detektor vymeniť za nový.

Komunikačná technológia Jeweller
Jeweller je rádiový protokol, ktorý zaisťuje rýchlu a spoľahlivú obojsmernú komunikáciu medzi Hubom a pripojenými zariadeniami. Protokol poskytuje bezdrôtový rádiový komunikačný dosah medzi Hubom a detektorom FireProtect 2 až na vzdialenosť 1 700 m, čo umožňuje tieto zariadenia inštalovať v objektoch väčšej veľkosti.
Jeweller je zodpovedný za prenos informácií o poplachu a ďalších udalostiach. Rádiový protokol tiež zaisťuje aktiváciu signalizácie vzájomne prepojených detektorov požiaru počas 20 sekúnd s ľubovoľným počtom detektorov FireProtect 2 v systéme. Vďaka protokolu Jeweller môžu používatelia a poplachové prijímacie centrá zistiť aktuálny stav detektorov v aplikáciách Ajax.

Rýchle spárovanie a inštalácia
Pre inštaláciu FireProtect 2 nie je nutné demontovať kryt detektora. Vymeniteľné alebo vstavané batérie sú z výroby predinštalované a montážny panel SmartBracket sa z detektora odstraňuje bez použitia náradia. Montážny panel SmartBracket je možné ľubovoľne otáčať v rozmedzí 90°. To umožňuje inštalačnému technikovi vyrovnať polohu zariadenia po inštalácii.
Detektor sa pripojí k zabezpečovaciemu systému Ajax za menej ako minútu. Inštalačný technik musí iba otvoriť aplikáciu Ajax, naskenovať QR kód a pridať zariadenie do skupiny miestnosti a zabezpečenia.

Technická špecifikácia

Komunikácia s ovládacím panelom alebo rozširovačom dosahu
Komunikačná technológia Jeweller
Áno
Frekvenčné pásma (v závislosti od regiónu)
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
Ochrana proti falšovaniu signálu (spoofing)
Autentifikácia zariadenia
Maximálny efektívny vyžarovaný výkon (ERP)
≤ 20 mW
Dosah komunikácie (v otvorenom priestore)
1 700 m
Kompatibilita
Centrálne ovládacie panely
Hub Plus
Hub 2 (2G)
Hub 2 (4G)
Hub 2 Plus
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)
Rozširovače dosahu signálu
ReX
ReX 2
Detekcia dymu
Citlivý prvok
Bispektrálny optický senzor (vo vzduchu rozpoznáva dym podľa veľkosti častíc)
Patentovaná meracia dymová komora
Chráni optický senzor pred prachom, nečistotami a hmyzom
Ochrana proti falošným poplachom
Detektor nereaguje na častice vodnej pary
Zhoda so štandardmi / normami
EN 14604:2005/AC:2008
Qmark
Detekcia nebezpečnej teploty
Citlivý prvok
2x termistor (podľa požiadaviek na teplotné detektory triedy A1 noriem EN 54-5 a BS 5446-2)
Poplach pri detekcii vysokej teploty
Pri teplote nad 64 °C
Poplach pri detekcii prudkého nárastu teploty
V prípade nárastu teploty o viac ako 10 °C počas 1 minúty alebo menej
Detekcia oxidu uhoľnatého (CO)
Citlivý prvok
Elektrochemický senzor CO
Poplach pri zvýšenej koncentrácii CO
> 50 ppm (0.005%) – nie viac ako počas 90 minút > 100 ppm (0.01%) – nie viac ako počas 40 minút > 300 ppm (0.03%) – nie viac ako počas 3 minút
Životnosť senzora
10 rokov
Zhoda so štandardmi / normami
EN 50291-1:2018
Dodatočné funkcie
Vstavaná siréna
Hlasitosť 85 dB vo vzdialenosti 3 m od detektora
Funkcia vzájomného prepojenia detektora požiaru
Všetky detektory požiaru v systéme aktivujú vstavanú sirénu v prípade, že aspoň jeden z nich vyhlási poplach (aktivácia funkcie prebehne pri všetkých detektoroch počas 20 sekúnd)
LED indikácia
Zelená = indikácia napájania (rozsvieti sa každých 56 sekúnd)
Žltá = indikácia poruchy (rozsvieti sa v prípade poruchy – napr. pri kontaminácii meracej komory, vybití batérií alebo dosiahnutí konca životnosti)
Červená = indikácia poplachu
Tlačidlo na čelnej strane detektora
V bežnej prevádzke dôjde po stlačení na spustenie testu optickej meracej komory.
Pri poruche alebo poplachu dôjde k vypnutiu akustickej signalizácie detektora.
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii
Detekcia straty komunikácie počas 15 minút
Doba pre detekciu straty komunikácie závisí od počtu nedoručených dátových paketov (definované v nastavení protokolu Jeweller / Fibra). Interval dopytovania Hub – detektor je zafixovaný na hodnotu 300 sekúnd.
Sabotážny kontakt (tamper)
Áno
Napájanie
Batérie
2x vymeniteľná lítiová batéria CR123 A, 3V DC (FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO))
2x vstavaná lítiová batéria CR123 A, 3V DC (FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO))
Výdrž batérií
Až 7 rokov (FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO))
Až 10 rokov (FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO))
Inštalácia
Rozsah prevádzkovej teploty
Od 0°? do +50°?
Prevádzková vlhkosť
Až do 80%
Stupeň krytia
IP20
Kryt
Farba
Biela alebo čierna
Rozmery
124 x 124 x 45 mm
Hmotnosť
320g (FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO))
320g (FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO))
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii
Vstavaný akcelerometer
Obsah balenia
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)
1. FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller
2. 2x batéria CR123A (predinštalovaná)
3. Montážny panel SmartBracket
4. Montážna zostava (vruty, hmoždinky, 3M pásky)
5. Rýchla používateľská príručka
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO)
1. FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller
2. Montážny panel SmartBracket
3. Montážna zostava (vruty, hmoždinky, 3M pásky)
4. Rýchla používateľská príručka

čierna

 

Značka

Typ detektoru:

Přenos signálu:

Šifrovanie:

Frekvence:

Detekce:

Detekce teploty:

Detekcia oxidu uhoľnatého (CO):

Siréna:

LED indikátor:

Napájení:

Výdrž batérie:

Rozměry

Hmotnost: