CT 3000 OT-MaR

optický a teplotný detektor série 3000

kombinovaný detektor série 3000, 2 optické komory, citlivosť 0,15dB/m, tepelné čidlo nastavenie 60° max., termodiferenciálne 10°/1min,určené pre doplnkovú montáž k systémom MaR

Kombinovaný Optickodymový alebo tepelný požiarny detektor je spolu s päticou SDB 3000 MaR určený pre pripojenie k systémom vyžadujúce napájanie 24 V (napr. MaR). Mikroprocesorovo riadený tepelný hlásič, detekcia porúch, hlásič reaguje na koncentrácii dymu alebo zvýšenie teploty. Pri aktivácii svieti červená LED a spína výstupné relé v pätici.

 

Značka

Detekční plocha:

Optická indikace:

Dodávka:

ČSN:

Barva:

Rozměry

Pro prostředí

Dokumentace

Typ detektoru:

Detekce:

Detekce teploty:

Napájení:

Proudový odběr: