GSM VT ACCESS – relé

GSM VT ACCESS – relé

LAN modul

Katalógové číslo:

1610-039

Značka:

Zdieľať:

Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

bez hlasovej komunikácie a prenosu správ na PCO, 6 aktivačných vstupov, 2 výstupy RELÉ, napájanie 10 – 16 V =, odber 80/800 mA (kľud / max), programovanie cez PC alebo SMS, užívateľské + inštalačná heslo, 1 vstup môže obslúžiť až 4 telefónne čísla pre SMS a volanie, samolepiaca anténa + programovací kábel + SW pre PC v cene

Modul so zabudovaným GSM slúži na diaľkové ovládanie výstupov (relé) prezvonením až z 400 telefónnych čísel. Jednotlivým číslam možno priradiť časové oprávnenie na vstup. Modul zaznamenáva jednotlivé priechody a zapisuje ich do pamäte. Konfigurácia modulu a prezeranie histórie prebieha cez TCP / IP rozhranie. Ďalej môže slúžiť pre diaľkový prenos poplachovej alebo technologickej informácie prostredníctvom GSM siete (SMS správa alebo prezvonenie čísla s tónovým signálom) až zo 6 vstupov.

 

Ďalšie informácie

Programování modulů:

Připojení do PC:

Anténa:

Konektor:

Optická signalizace:

Doporučený typ boxu:

Rozměry

Pro prostředí

Typ modulu:

Napájení:

Proudový odběr:

Aktivační vstupy:

Tel. čísla na aktivaci vstupu:

Výstupy:

Ovládání výstupů:

Popis vstupů a výstupů:

SIM karta:

Software pro nastavení modulu: