GSM VT ACCESS – Wiegand 26

Katalógové číslo: 1604-014
Značka:
Zdieľať:

bez hlasovej komunikácie a prenosu správ na PCO, 6 aktivačných vstupov, napájanie 10 – 16 V =, odber 80/800 mA (kľud / max), programovanie cez PC alebo SMS, užívateľské + inštalačné heslo, 1 vstup môže obslúžiť až 4 telefónne čísla pre SMS a volanie, samolepiaca anténa + programovací kábel + SW pre PC v cene

Modul so zabudovaným GSM slúži ako bezdrôtová čítačka s výstupom do nadradeného prístupového systému vo formáte Wiegand 26 bitov. Modul prijme prichádzajúce volania, z telefónneho čísla vygeneruje Wiegand číslo a toto pošle do riadiaceho modulu. Číslo sa vytvára z 6 posledných číslic telefónneho čísla. Ďalej môže slúžiť pre diaľkový prenos poplachovej alebo technologické informácie prostredníctvom GSM siete (SMS správa alebo prezvonenie čísla s tónovým signálom) až zo 6 vstupov.

 

Popis vstupů a výstupů:

SIM karta:

Software pro nastavení modulu:

Programování modulů:

Připojení do PC:

Anténa:

Rozměry

Pro prostředí

Typ modulu:

Napájení:

Proudový odběr:

Aktivační vstupy:

Tel. čísla na aktivaci vstupu:

Výstupy:

Ovládání výstupů:

Konektor:

Optická signalizace:

Doporučený typ boxu: