SECURITY VIEW

vizualizačný SW + PRT3 + GMOME232

Katalógové číslo: 1112-093
Značka:
Zdieľať:

vizualizačny SW pre diaľkové alebo lokálne spojenie s ústredňami PARADOX EVO, s možnosťou sledovania, ovládania, vyhodnotenia a archivácie udalosti z pripojených ústrední, možné súčasne pripojiť dve ústredne EZS, súčasťou dodávky SW je modul PRT3 (integračný modul) a prevodník GNOME232 pre komunikáciu s SW, užívateľský prístup do softwaru sa realizuje pomocou klientskeho programu, ktorý je nainštalovaný na klientskych staniciach, súčasne je možné pripojiť 60 klientskych prístupov, je možné do SW vkladať pôdorysy monitorovaných objektov (JPG, PNG, EMF), umiestniť značky jednotlivých prvkov (preddefinované značky detektory, klávesnice, čítačky, kamery), sťahovať popisy zón, podsystémy a mená užívateľov z ústredný, vytvárať popisy dverí a PGM akcií vo vizualizačnom software, zo SW je možné ovládať jednotlivé podsystémy (zapnutie, vypnutie), aktivovať PGM akcie na ústredne, spustenie externej aplikácie, vrátane Internetového prehľadača sa zadanou URL adresou, v histórií udalosti je možné vyhľadávať, filtrovať a exportovať kompletný log udalosti z pripojených ústrední EZS, vrátane všetkých zásahov užívateľa

Vizualizační program pro dálkové nebo lokální spojení s ústřednami PARADOX EVO. Program je určen ke sledování, ovládání, vyhodnocení a archivaci událostí z připojených ústředen EZS. Spojení s ústřednou se navazuje pomocí modulu PRT3 (integrační modul) a přes LAN/WAN pomocí převodníku GNOME232. Je možné připojit současně dvě ústředny EZS. Instalace vizualizačního software je určena na jednu pracovní stanici (server). Uživatelský přístup do software se realizuje pomocí klientského programu, který je nainstalován na klientských stanicích. Software umožňuje vkládat půdorysy monitorovaných objektů (JPG, PNG, EMF), umísťovat značky jednotlivých prvků (předdefinované značky detektory, klávesnice, čtečky, kamery), stahovat popisy zón, podsystémů a jména uživatelů z ústředny, vytvářet popisy dveří a PGM akcí ve vizualizačním software. Z vizualizačního software je možné ovládat jednotlivé podsystémy (zapnutí, vypnutí), aktivovat PGM akce na ústředně, spouštět externí aplikace, včetně Internetového prohlížeče se zadanou URL adresou. V historii událostí je možné vyhledávat, filtrovat a exportovat kompletní log událostí z připojených ústředen EZS, včetně veškerých zásahů uživatelů.

 

Ovládání PGM výstupů:

Spojení s ústřednami:

Počet uživatelů:

Max. počet uživatelů:

Formát půdorysu:

Export dat:

Jazyková verze:

PC minimum:

Operační systém:

Ukládání záznamu:

Typ software: