VDMP3

hlasový komunikátor a modul diaľkovej správy

Hlasový modul pro dálkové uživatelské ovládání ústředny po telefonní lince a pro přenos zprávy o vzniku poplachu v systému. Hlasový modul sám předává na definovaná telefonní čísla přednastavenou hlasovou zprávu o poplachu, uživatel si dálkově může přes tento modul zjistit stav systému, zapnout/vypnout ústřednu, aktivovat PGM výstupy na ústředně. Hlasové zprávy jsou pevně přednastavené a nelze je měnit.

 

Značka

Optická signalizace:

Hlasové menu:

Hlasové zprávy:

Autorizace pro vstup do menu:

Pro prostředí

Kompatibilní zařízení

Bezp. stupeň TestAlarm

Rozměry

Typ modulu:

Firmware:

Dokumentace

Napájení:

Počet telefonních čísel:

Proudový odběr:

Připojení k ústředně: