EPS – Elektrická požiarná signalizácia

Odbor EPS – Elektronická požiarna signalizácia

V odbore EPS sme certifikovaným distribútorom nemeckej značky DETECTOMAT.
Nami ponúkané systémy spĺňajú všetky potrebné atesty podľa európskych noriem pre inštaláciu v budovách a podmienky na použitie na slovenskom trhu. Spolu s nimi máme v ponuke všetko potrebné príslušenstvo na inštaláciu a dodávku celého projektu vr. špeciálna detekcia.
V našom sortimente nájdete od autonómnych detektorov na batérie, cez detektory pripojiteľné k EZS či MaR, konvenčné malé cenovo výhodné ústredne až po veľké moderné adresné sieťovateľné systémy s 15 kruhovými linkami s dotykovými panelmi, spĺňajúce redudanciu či diaľkovú správu cez IP.

Zobraziť kategórie