LINEÁRNA TEPLOTNÁ DETEKCIA

vyhodnocovací jednotka teplotního kabelu
T príchytka teplotného kábla
hranová prííchytka teplotného kábla (nerez)
hranová prííchytka teplotného kábla
hranová prííchytka teplotného kábla