GSM VT ACCESS – Wiegand 26

bez hlasovej komunikácie a prenosu správ na PCO, 6 aktivačných vstupov, napájanie 10 – 16 V =, odber 80/800 mA

VDMP3

hlasový komunikátor a modul diaľkovej správy