PARADOX SPECTRA/MAGELLAN

hlasový komunikátor a modul diaľkovej správy
LED 10 zón, horizontálne prevedenie
LED 10 zón, vertikálne prevedenie
2x5=10 zón, max.32 zón, na desce 4xPGM