požiarne pre EZS

kombinovaný, opticko-dymový a teplotný