OSTATNE

optický autonómny detektor ,napájaný pomocou batérie