vnútorná ochrana

PIR detektor pohybu s foto verifikáciou poplachu a možnosť vyhotoviť fotografiu na požiadanie
PIR detektor pohybu s foto verifikáciou poplachu a možnosť vyhotoviť fotografiu na požiadanie
PIR detektor pohybu s foto verifikáciou poplachu
PIR detektor pohybu s foto verifikáciou poplachu
PIR detektor pohybu so záclonovou charakteristikou pre vnútorné použitie
PIR detektor pohybu so záclonovou charakteristikou pre vnútorné použitie
Bezdrôtový kombinovaný PIR detektor pohybu a rozbitia skla
Bezdrôtový kombinovaný PIR detektor pohybu a rozbitia skla
Bezdrôtový duálny PIR detektor pohybu s mikrovlnným senzorom
Bezdrôtový duálny PIR detektor pohybu s mikrovlnným senzorom
Bezdrôtový magnetický kontakt s otrasovým senzorom
Bezdrôtový magnetický kontakt s otrasovým senzorom