0 µA v klidu/5 mA při poplachu

0 µA v klidu/5 mA při poplachu

Zobrazený jediný výsledok