klid 50 mA, poplach 40 mA

klid 50 mA, poplach 40 mA

Zobrazený jediný výsledok