Zoznam ponúkaných školení

Radi by sme Vás pozvali na rôzne typy školení zo všetkých odborov, ktorými sa zaoberáme:

 • elektronické zabezpečovacie systémy (EZS),
 • kamerové systémy (CCTV), 

  HIKVISION ŠKOLENIA V OBLASTI CCTV 

  Vážený zákazník,

  v súvislosti s distribúciou produktov HIKVISION si Vás dovoľujeme pozvať na technické školenia v oblasti CCTV.

  Miesto, termíny a témy školení:

  Sídlo spoločnosti VAR-TEC, s.r.o., Pekná 10, 04001 Košice, dňa:

  03/05/2022 (utorok), v čase od 10.00h – do cca 14.30h – Technické školenie HikVision – kamerové systémy CCTV
  Na školenie sa môžete prihlásiť e-mailom kliknutím sem: 03/05/2022

  Školenie je bezplatné. Počet miest je obmedzený.

  Tešíme sa na možnosť osobného stretnutia s Vami, v prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok nás prosím neváhajte kontaktovať – radi Vám doplníme všetky potrebné informácie.

 • vstupné, prístupové a dochádzkové systémy (EVS),
 • elektronická požiarna signalizácia (EPS),
 • štruktúrované kabelážne systémy (SKS).

Ako novinku ponúkame on-line WEBináre: e-prezenácie a „mikro-školenia“ typu mikroteaching.
Prehľad aktuálnych školení prejdete kliknutím na tento odkaz, alebo na logo spoločnost

Na školenia sa môžu prihlásiť firmy/osoby zaoberajúce sa inštaláciami v uvedených oblastiach vrátane firiem/osôb, ktoré u nás ešte nie sú zaregistrované.
Tešíme sa stretnutie s Vami.

Školenia

Školenie Security Show
Security Show VARNET

Školenie EZS
Prehľad školení VARNET

Školenie CCTV
Prehľad školení VARNET

Školenie EVS
Prehľad školení VARNET

Školenie EPS
EPS – Elektronická požiarna signalizácia
Školenie je zamerané na inštaláciu a montáž systémov EPS ústrední dc 3004 a 3400 výrobcu Detectomat GmbH. Súčasťou
školenia je aj stručný popis programovanie ústrední pomocou konfiguračného programu. Výklad je orientovaný na montáž
a skúšky jednot livýchprvkov. Popis funkcie, parametrov, nastavenie a používanie snímačov EPS pre LOOP 3000.
Popis funkcie a nastavenia ústredne 3004 a 3400. Možnosti programového nastavenia a servisu.
Prehľad noriem a vyhlášok dôležitých pre inštaláciu a prevádzkovanie systému EPS.
Školiteľ: Ing. Jiří Bartušek, VARNET

Školenie je bezplatné, počas školenia je účastníkom zabezpečené občerstvenie. Počet miest je obmedzený.

Tešíme sa na možnosť stretnutia s Vami.
V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok nás prosím neváhajte kontaktovať – radi Vám doplníme všetky potrebné informácie.
tel.: 055 / 622 70 82, mobil: 0911 651 812 / 16
Prehľad školení VARNET

Školenie SKS
Prehľad školení VARNET

Školenie ISB
Prehľad školení VARNET

Projekcia SLP
Prehľad školení VARNET