Školenia

Školenia

Ponúkame pravidelné školenia s certifikátom – osvedčením odbornej spôsobilosti (v súlade s legislatívou) v oblasti elektronických požiarnych systémov (EPS).
Termíny školení aktualizujeme podľa expirácie už vydaných osvedčení/certifikátov.

Po dohode ponúkame individuálne technické školenia pre:

  • elektronické zabezpečovacie systémy (EZS),
  • kamerové systémy (CCTV), 
  • elektronické vstupné systémy (EVS)

Webináre

V spolupráci s fy VARNET (CZ) ponúkame sériu on-line WEBinárov, ktorých prehľad nájdete kliknutím na tento odkaz.

Na školenia sa môžu prihlásiť zaregistrovaní obchodní parteri – firmy a fyzické osoby zaoberajúce sa inštaláciami v uvedených oblastiach.

Ostatným záujemcom ponúkame možnosť registrácie a ďalšej spolupráce vrátane účasti na školeniach.

Tešíme sa stretnutia s Vami.