Školenia

ŠKOLENIA

Ponúkame pravidelné školenia s certifikátom – osvedčením odbornej spôsobilosti (v súlade s legislatívou) v oblasti elektronických požiarnych systémov (EPS).
Termíny školení aktualizujeme podľa expirácie už vydaných osvedčení/certifikátov.

Po dohode ponúkame individuálne technické školenia pre:

  • elektronické zabezpečovacie systémy (EZS),
  • kamerové systémy (CCTV),
  • elektronické vstupné systémy (EVS)

WEBINÁRE

V spolupráci s fy VARNET (CZ) ponúkame sériu on-line WEBinárov, ktorých prehľad nájdete kliknutím na tento odkaz.

TECHNICKÉ ŠKOLENIE AJAX

TERMÍN: 20/02/2024

Miesto: VAR-TEC, s.r.o., Pekná 10, Košice

Prihlášky telefonicky na čísle: 055 622 70 82
E-PRIHLÁŠKA

TECHNICKÉ ŠKOLENIE AJAX

TERMÍN: 04/06/2024

Miesto: VAR-TEC, s.r.o., Pekná 10, Košice

Prihlášky telefonicky na čísle: 055 622 70 82
E-PRIHLÁŠKA

TECHNICKÉ ŠKOLENIE AJAX

TERMÍN: 20/02/2024

Miesto: VAR-TEC, s.r.o., Pekná 10, Košice

Prihlášky telefonicky na čísle: 055 622 70 82
E-PRIHLÁŠKA

INDIVIDUÁLNE PRODUKTOVÉ KONZULTÁCIE

TERMÍN: priebežne

Miesto: VAR-TEC, s.r.o., Pekná 10, Košice

Prihlášky telefonicky na čísle: 055 622 70 82
E-PRIHLÁŠKA

Na školenia sa môžu prihlásiť zaregistrovaní obchodní parteri – firmy a fyzické osoby zaoberajúce sa inštaláciami v uvedených oblastiach.

Ostatným záujemcom ponúkame možnosť registrácie a ďalšej spolupráce vrátane účasti na školeniach.

Tešíme sa stretnutia s Vami.