Nezaradené

Opatrenia – bezpečná prevádzka

Počas šírenia koronavírusu dbáme o zdravie a bezpečnosť našich pracovníkov aj klientov.

Prac. dobu: 08:00 – 15:30 / 14:30 (piatok)aktualizujeme podľa situácie, zmeny včas oznamujeme na webe aj e-mailom. Požiadavky vybavujeme priebežne.
Všetky zásielky sú distribuované bez obmedzení.
Uprednostňujeme telefonický a mailový kontakt pred osobným
a dodržiavame odstup – jednoduchý a účinný spôsob ochrany.
Priamy vstup zákazníkov (s respirátorom FFP2) na pracovisko je obmedzený na nevyhnutné minimum a bezpečnú vzdialenosť.

Pre vaše zdravie a bezpečnosť zvyšujeme aj frekvenciu a rozsah čistiacich postupov, ako sú dodatočné utieranie kľučiek dverí, stolov a pultov dezinfekčným roztokom.