Projektová podpora

Pripravili sme pre Vás vzorové projekty a kompletnú projektovú dokumentáciu pre inštalácie typu rodinný dom, výrobná hala, sklad, … Boli tiež spustené nové typy školení a seminárov (Projekcia SLP.) so zameraním na projektovanie slaboprúdových systémov. Cieľom je predstaviť potrebnú štruktúru dokumentácie v súlade so Stavebným zákonom a súvisiacich technických noriem pre návrhy EZS/CCTV/EVS/EPS/SKS/ISB – ukázať a ponúknuť na ďalšie spracovanie editovateľné vzorové projekty a príklady návrhov slaboprúdových systémov.

Projektová dokumentácia obsahuje technickú správu, výkresovú časť, súpis materiálu, vzorové zapojenie pre technológie EZS / CCTV / EVS / EPS / SKS. Dokumentácia je dostupná v zdrojových formátoch (Word, Excel, AutoCad) a k dispozícii sú aj značky pre slaboprúdové systémy (AutoCad). V rámci EPS sú k dispozícii príručky k návrhu a inštalácii, jednotlivé typové zapojení a tieť používané prvky. Dokumentácia je k dispozícii už po prihlásení typu “partner” a bude priebežne dopĺňaná o nové vzorové riešenia.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Na základe poskytnutých údajov Vám pomôžeme pripraviť aj individuálne a plne editovateľné projektové podklady.

Vzorové projekty a podklady pre projektovanie na stiahnutie:

Všetky bloky a výkresy sú spracované v programe AutoCAD verzia formátu DWG 2004
Aktualizované 4.5.2012

Technická podpora

V tejto sekcii nájdete technické informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri inštalácii systémov z ponuky VAR-TEC.

EZS

Z. Oboznámenie sa s terminológiou a základnými postupmi pri montáži EZS. Brožúrku odporúčame všetkým, ktorí začínajú s inštaláciami EZS a rozhodne ju odporúčame prečítať pred návštevou školenia.

EZS

Prehľad odberu/spotreby u niektorých typických prvkov EZS, popis návrhu a jednoduché metódy výpočtu úbytku napätia. Návrh kapacity zálohovacieho akumulátora… Pri návrhu elektronických systémov budov Vám uvedené výpočty určite pomôžu a navedúVás na optimálne riešenie.

EZS

Manuál je prekladom normy Ademco pre formát CID. Presný popis handshake a všetkých prenosových kódov. V tomto manuáli sú popísané parametre pre PCO aj ústredňu vrátane povolených tolerancií. Informácie potrebné pre pochopenie prenosu dát na PCO vo formáte Ademco CID.

SKS

Inštalácia metalickej dátovej kabeláže – Oboznámenie sa s princípmi metalických rozvodov štruktúrovanej kabeláže. Odporúčané inštalačné techniky, vhodné spôsoby zapojenia a merané veličiny kabeláže.

SKS

Základy optickej kabeláže – Príručka popisuje princípy prenosu signálu po optických kábloch v rozvodoch štruktúrovanej kabeláže. Vysvetľuje inštalované časti optickej kabeláže, ukončenia konektorov a meranie optickej trasy.

EPS

Požiarna bezpečnosť – všeobecne, spôsoby detekcie požiaru, podmienky inštslácie a prevádzky EPS, požiarne detektory, adesovanie detektorov, ústredne EPS, inštalácia EPS, kladenie kabeláže, montáž a zapojenie detektorov, ochrana …

EPS

Popis dokumentácie, základné pojmy, požiadavky na inštaláciu, projektovanie a montáž EPS, spustenie systému do prevádzky, kontroly a revízie, doklady, školenia obsluhy …

EPS

Protokol o kontrole EPS – VZOR

*) Pokiaľ Vám odkazy nefungujú korektne, alebo hľadáte iné podklady pre Vašu prácu – kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 055 / 622 70 82, alebo 0911 651 812, prípadne e-mailom na vartec@vartec.sk. Požadované podklady sa Vám pokúsime pripraviť a masledovne Vám ich zašleme ako prílohu elektronickej pošty.

Hot-line

Technickú podporu poskytujeme iba klientom společnosti VAR-TEC, s.r.o. a vzťahuje se výhradne na zariadenia zakúpené od našej spoločnosti.

Počas pracovnej doby je technická podpora zabezpečená na telefónnej linke spoločnosti:
055 / 622 70 82
a je určená na konzultácie akýchkoľvek problémov alebo nejasností spojených s výrobkami dodávanými na trh našou firmou. Počas pracovnej doby majú technici k dispozícii ucelenú dokumentáciu a SW, vrátane kompletného zázemia technického oddelenia spoločnosti VARNET – sú tak schopní zabezpečiť plnú technickú podporu.
Aj napriek tomu, že sa snažíme udržiavať HOT-LINE neustále dostupnú a aktívnu, je možné, že je technik mimo dosahu, alebo že nie je možné telefón okamžite vybaviť. V takomto prípade prosíme o zhovievavosť a opakované volanie s určitým časovým odstupom.

Mimo pracovnej doby a v odôvodnených akútnych prípadoch
Vám technickú podporu poskytne náš techník na telefónnom čísle:
0911 651 812

*) HOT-LINE mimo pracovnú dobu je určená pre riešenie akútnych prípadov, ktoré vznikli priamo na objekte pri inštalácii. Vzhľadom k situácii sa nepredpokladá, že pracovník na HOT-LINE je vybavený manuálmi, alebo zodpovedajúcou dokumentáciou. Túto dokumentáciu by mal mať k dispozícii volajúci. Telefonická podpora mimo pracovnej doby je zameraná na konzultácie o konkrétnych akútnych problémoch za predpokladu, že volajúci sa v problematike orientuje a je oboznámený so zariadením v rozsahu inštalačného manuálu.