Podpora

PROJEKTOVÁ PODPORA

K dispozícii máme vzorové projekty a kompletnú projektovú dokumentáciu pre inštalácie typu rodinný dom, výrobná hala, sklad, … Cieľom je predstaviť potrebnú štruktúru dokumentácie v súlade so Stavebným zákonom a súvisiacimi technickými normami pre návrhy EZS/CCTV/EVS/EPS/SKS/ISB – ukázať a ponúknuť na ďalšie spracovanie editovateľné vzorové projekty a príklady návrhov slaboprúdových systémov.

Projektová dokumentácia obsahuje technickú správu, výkresovú časť, súpis materiálu, vzorové zapojenie pre technológie EZS / CCTV / EVS / EPS / SKS. Dokumentácia je dostupná v zdrojových formátoch (Word, Excel, AutoCad) a k dispozícii sú aj značky pre slaboprúdové systémy (AutoCad). V rámci EPS sú k dispozícii príručky k návrhu a inštalácii, jednotlivé typové zapojení a tieť používané prvky. Dokumentácia je k dispozícii už po prihlásení typu “partner” a bude priebežne dopĺňaná o nové vzorové riešenia.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Na základe poskytnutých údajov Vám pomôžeme pripraviť aj individuálne a plne editovateľné projektové podklady.

Vzorové projekty a podklady pre projektovanie na stiahnutie:

  • Rodinný dom – EZS, EVS, SKS, STA
  • Budova – EZS, CCTV, EVS, SKS
  • Skladová hala – EPS
  • Projekcia EPS
  • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie EPS
  • Příručky a normy EPS
  • Integračný software a vizualizácie

TECHNICKÉ PRÍRUČKY

V tejto časti nájdete základné technické informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri inštalácii systémov z ponuky VAR-TEC.

Z. Oboznámenie sa s terminológiou a základnými postupmi pri montáži EZS. Brožúrku odporúčame všetkým, ktorí začínajú s inštaláciami EZS a rozhodne ju odporúčame prečítať pred návštevou školenia.

Prehľad odberu/spotreby u niektorých typických prvkov EZS, popis návrhu a jednoduché metódy výpočtu úbytku napätia. Návrh kapacity zálohovacieho akumulátora… Pri návrhu elektronických systémov budov Vám uvedené výpočty určite pomôžu a navedúVás na optimálne riešenie.

Manuál je prekladom normy Ademco pre formát CID. Presný popis handshake a všetkých prenosových kódov. V tomto manuáli sú popísané parametre pre PCO aj ústredňu vrátane povolených tolerancií. Informácie potrebné pre pochopenie prenosu dát na PCO vo formáte Ademco CID.

Inštalácia metalickej dátovej kabeláže – Oboznámenie sa s princípmi metalických rozvodov štruktúrovanej kabeláže. Odporúčané inštalačné techniky, vhodné spôsoby zapojenia a merané veličiny kabeláže.

Základy optickej kabeláže – Príručka popisuje princípy prenosu signálu po optických kábloch v rozvodoch štruktúrovanej kabeláže. Vysvetľuje inštalované časti optickej kabeláže, ukončenia konektorov a meranie optickej trasy.

Požiarna bezpečnosť – všeobecne, spôsoby detekcie požiaru, podmienky inštslácie a prevádzky EPS, požiarne detektory, adesovanie detektorov, ústredne EPS, inštalácia EPS, kladenie kabeláže, montáž a zapojenie detektorov, ochrana …

Popis dokumentácie, základné pojmy, požiadavky na inštaláciu, projektovanie a montáž EPS, spustenie systému do prevádzky, kontroly a revízie, doklady, školenia obsluhy …

Protokol o kontrole EPS – VZOR

*) Pokiaľ Vám odkazy nefungujú korektne, alebo hľadáte iné podklady pre Vašu prácu – kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 055 / 622 70 82, alebo 0911 651 812, prípadne e-mailom na vartec@vartec.sk. Požadované podklady sa Vám pokúsime pripraviť.