2x termistor (podľa požiadaviek na teplotné detektory triedy A1 noriem EN 54-5 a BS 5446-2)

2x termistor (podľa požiadaviek na teplotné detektory triedy A1 noriem EN 54-5 a BS 5446-2)